Observera att om nedanstående misstämmer med "avtal stallplats" så är det alltid avtalet som gäller.

Regler och rutiner
De regler som finns på anläggningen ska följas för vår och hästarnas säkerhet
och god ordning ska vidhållas för allas trivsel.


Kom ihåg att:

 • Vi sopar stallgången efter att vi mockat eller haft inne hästen.
 • Vi sopar höladan efter att vi fyllt hö.
 • Vi hjälps åt att sopa undan nysnö utanför dörrarna.
 • Vi ser till att ha max två täcken på boxdörren, för att underlätta täckeshanteringen morgon och kväll.
 • Vi hänger inte svett eller stalltäcken på boxdörren.
 • Vi tar ner våra täcken från krokarna i sadelkammaren så snart täckerna har torkat.
 • Vi håller elbanden fri från snö under vintern.
 • Vi rider alltid med reflexer på både häst och ryttare vid skymmning och mörker,
  även om vi är i skogen långt från bilvägar.
 • Vi rider inte på hundspannslederna vintertid.
 • Hästägaren fyller vatten i hagen.
 • Hästägaren fyller tillräckligt med spån i boxen för att hästen ska sova torrt.
 • När du eller din hästskötare har varit i stallet så sätt kvällsmaten färdigt in i boxen. 
 • Om du behöver komma in i stallet efter nattning 21.30 eller före morgonutfodring 08.00 meddela personalen innan. Hästarna blir oroliga om man väcker dom utan att komma med morgonmaten.  Vi  på gården blir också väckta och oroliga om det kör in en bil under natten!


Morgon kl 06.00-08.00
Hästarna får vintertid 0,5-1 kg hö i boxen och några äter även kraftfoder morgonen.
Hästarna täckas efter vädret på morgonen. Skriv hur din häst ska täckas på täckestavlan.
Hästarna släpps ut i hagarna där resterande morgongiva (hö) väntar på dem.


Lunch mellan kl 10.30-12.30
Hästarna äter sitt lunchhö i hagen. Tänk på att alla hästar hästar inte kan äta ur samma hög, dela upp höet i lika många högar som det går hästar i hagen. Välj en plats som är ren, undvik lera och hästskit och placera höet en bit från staketet så att ingenting riskerat att blåsa eller bli puttat på utsidan. Hästar som inte befinner sig i hagen får höet i stallet. Dela på höet så att hästarna får lika mkt och häng höpåsen på boxdörren till den hästen som är borta. När du kommer in och hittar hö vid/i din box låt hästen äta upp det innan du tar ut den. Hinner den inte äta allt innan du ska hem kan den äta resten till kvällen.

Middag  mellan kl 15.30-17.30
Hästarna äter sitt middagshö i hagen.
Samma rutiner som vid Lunchutfodring.

Kväll kl 20.00-20.30
Innan hästarna släpps in så ser kvällsansvarig till att alla hästarna har hö och ev. kraftfoder i boxarna. Oftast så ligger kvällsmaten redan färdigt i boxarna, annars så finns höet i hästens fack i höladan och kraftfodret (om hästen äter sådant) i hinken på hyllan utanför sadelkammaren. Finns det inge hö fyllt så måste du kontakta hästägaren eller stallpersonalen, och enligt anvisningar fylla hö åt hästen så att ingen blir utan mat. Hästarna är vana att komma in i en viss turordning, det hänger instruktioner vid varje bakdörr. Av säkerhetsskäl kan vi inte tillåta avvikelser från anslagna rutiner! Slå av strömmen till hagarna innan du börjar ta in hästarna. De flesta hästarna går att släppa in se bara till att banden som stänger av mot gården och gödselstacken är stängda. Var noga med att när hästarna ur en hage har kommit in stänga boxdörrarna innan du släpper in nästa hage, hästar ur olika hagar brukar inte komma överens. Om du är osäker led in hästarna. Grindarna till hagarna lämnas öppna enligt anvisningar. 

Alla utetäcken ska av, svettäcken tas av om det står så på tavlan, undertäcken (stalltäcken) lämnas på.
Fuktiga täcken hänges på täckes-krokarna i sadelkammaren. Torra täcken hänges på boxdörrarna.
Innan du går kontrollera att alla boxlås har gått igen. Är någon häst lös under natten blir du ersättningsskyldig för utrustning och inredning. Glöm inte att regla de små dörrarna till höladan. Släck lyset, i stallet, på baksidan och på ridbanan.

Morgonhöet till nästa dag bärs ut i hagarna. Detta för att förenkla för personalen och snabba på morgonprocessen lite då hästarna är ivriga att få komma ut.

Undantag vid dagar med extrem vinterkyla
Kalla dagar sker inget utsläpp på morgonen. Detta får alla hästägare veta direkt på morgonen genom sms-utskick.
Dessa dagar ansvarar hästägarna själva för att deras hästar får komma ut och rastas i hagen.
Gå då ihop med din hagkompis eller andra stallkompisar och hjälp varandra med att få ut hästarna någon gång kring lunch eller middag. Så kan hästarna gå ute fram till kvällen.
Riktigt kalla dagar brukar de flesta välja att bara ha ute sina hästar medans de mockar och gör i ordning maten på eftermiddagen.

Sommarrutiner
Midsommarhelgen flyttar de flesta hästarna ut på bete och då vill ni hästägare inte längre ha pass. Det som fungerar bäst då är att ni som är kvar träffas och delar upp passen mellan er. Juli månad har vi sommarstängt för att städa ur stallen och vara lite hästlediga. Passen startar som vanligt igen runt 15 augusti då läggs alla in på schemat oavsett om ni har hästen uppstallad eller inte. 

För juli månad då hästen inte står i stallet får ni en reducerad hyra. fn 1400 kr för ponnybox och 2000 kr för hästbox. (2019-05-31)
 
Vi kan tyvärr inte sälja hö på fyrkantsbal att ta med till betet. Då dessa är besvärliga för oss att hämta hem och det blir mycket billigare för er att köpa direkt av en bonde, det finns flera vid kusten t.ex. kring Luleå.